วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

High Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle “HMMWV"(ฮัมวี)

NEO-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.
เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของ บริษัท AM General ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ผลิตยานยนต์ ฮัมวี่ ให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกา www.amgeneral.com

NEO-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.จำหน่ายยุทธภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์ ให้กับกองทัพ (Logistical Support)
- ยานยนต์หุ้มเกราะ รถบรรทุกทางทหาร
- อะไหล่อากาศยานชนิดต่างๆ (All - System Aerospace)
- อุปกรณ์สื่อสาร
- อุปกรณ์เดินเรือชนิดต่างๆ
นำเข้าจากบริษัทผู้ผลิตประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ชินโชติ โกศล(ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด)
โทรศัพท์ 081 647 0975
E-Mail :chinna@neointer.co.th

NEO-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.
22/107 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
22/107 Klonglumjeak Road, Nawamin, Bungkum, Bangkok 10230 Thailand.
Tel. 0-2948-4104- 5 Fax (662) 948-4601
E-mail : info@neointer.co.th
www.neointer.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม